logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 426/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 roku.
UCHWAŁA NR 426/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.) oraz art. 266 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 20lO roku, stanowiącą załącznik (cz. 1 , cz. 2 , cz. 3 , cz. 4 , cz. 5 , cz. 6 )  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:15:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:15:35)
Lista wiadomości