logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 420/1O ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2010 r.
UCHWAŁA NR 420/1O
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2010 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Sporządza się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik (c.d.) do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-10 08:23:02)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-10 08:23:02)
Lista wiadomości