logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 422/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programów: "Rodzina szansą dla dziecka" oraz " Mądry rodzic-szczęśliwe dziecko" z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,

UCHWAŁA NR 422/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programów: "Rodzina szansą dla dziecka" oraz " Mądry rodzic-szczęśliwe dziecko" z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,

Na podstawie art.48 ust2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Elżbietę Sroczyńską - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Konińskiego, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, dotyczących realizacji programów : " Rodzina szansą dla dziecka" oraz " Mądry rodzic-szczęśliwe dziecko" w ramach Porozumienia Nr 15/15/2010 zawartego w dniu 14 czerwca 2010r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Konińskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:42:10)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:42:10)
Lista wiadomości