logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 389/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia18 marca 2010 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej
 
UCHWAŁA NR 389/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia18 marca 2010 r.

w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.) w związku z art. 26 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1.Powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wturek - Skulska Wieś" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w tym postępowaniu działa jako pełnomocnik Powiatu Konińskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Zenon Paszek
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-04-14 11:28:13)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-04-14 11:29:12)
Lista wiadomości