logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 387/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.
 
UCHWAŁA NR 387/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

Na podstawie art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.), w związku z art. 121 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2010 (zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 363/09 z 30 grudnia 2009 r. ) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Halina Maria Lenartowicz
3. Waldemar Tubacki
4. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-04-14 11:15:57)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-04-14 11:15:57)
Lista wiadomości