logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 386/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok
 
UCHWAŁA NR 386/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zw. z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok, stanowiące załącznik (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9) do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu :

1.Małgorzata Waszak
2.Halina Maria Lenartowicz
3.Waldemar Tubacki
4.Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-04-14 13:39:01)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-04-14 13:39:01)
Lista wiadomości