logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 382/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod trasę narciarską i saneczkową w Kazimierzu Biskupim,
UCHWAŁA NR 382/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2010 r.

 

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod trasę narciarską i saneczkową w Kazimierzu Biskupim, gmina Kazimierz Biskupi.

 

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uzgadnia się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod trasę narciarską i saneczkową w Kazimierzu Biskupim, gmina Kazimierz Biskupi.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-23 08:39:26)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-23 09:24:20)
Lista wiadomości