logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 379/2010 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie
UCHWAŁA NR 379/2010
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2010 roku

 

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z dnia 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1. Upoważnia się Panią Joannę Waszkiewicz do pełnienia obowiązków kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie ,do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach przyznanych w budżecie środków nadany rok.

2. Upoważnienia udziela się na czas nieobecności kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie Pani Dagmary Szymańskiej-Góralskiej.

 

§2

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Konińskiemu

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-23 08:30:24)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-23 08:30:24)
Lista wiadomości