logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 415 /10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
UCHWAŁA NR 415 /10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Marietta Putz - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Małgorzata Grobelna - ekspert,
5) Aleksandra Czaplicka-  Wojtas - ekspert,
 
dla Kariny Krawczyk - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
2. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Małgorzata Hopen - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Marietta Putz - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Małgorzata Grobelna - ekspert,
5) Aleksandra Czaplicka- Wojtas - ekspert,
 
dla Pauliny Radeckiej-Struglińskiej - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
3. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Małgorzata Hopen - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Alojzy Kaczmarczyk - wicedyrektor szkoły, członek komisji,
4) Małgorzata Grobelna ekspert,
5) Aleksandra Czaplicka- Wojtas - ekspert,
 
Dla Joanny Suliborskiej - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
4. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Małgorzata Hopen - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Anna Matczak-Gaj - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Małgorzata Grobelna - ekspert,
5) Aleksandra Czaplicka- Wojtas - ekspert,
 
dla Urszuli Jędrzejewskiej-Kamińskiej - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
 
5. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Małgorzata Hopen - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Marietta Putz - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Maria Ciesielska-Ciupek - ekspert,
5) Małgorzata Kasper - ekspert,
 
dla Michała Sobczyka - nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
6. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Marietta Putz - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Barbara Borkowska -ekspert,
5) Krzysztof Chrzanowski - ekspert,
 
dla Marii Michnik - nauczyciela biologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
7. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
l) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Marietta Putz - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Krzysztof Chrzanowski - ekspert,
5) Barbara Sadowska-Wierzbowska - ekspert,
 
dla Joanny Biegasiewicz - nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
 
8. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Alojzy Kaczmarczyk  - wicedyrektor szkoły, członek komisji,
4) Krzysztof Chrzanowski - ekspert,
5) Barbara Sadowska-Wierzbowska ­ ekspert,
 
dla Elżbiety Bielawskiej - nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
9. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Małgorzata Hopen - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Alojzy Kaczmarczyk wicedyrektor szkoły, członek komisji,
4) Barbara Borkowska  - ekspert,
5) Barbara Kielar - ekspert,
 
dla Jadwigi Bartosik - nauczyciela przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
10. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Tomasz Poniecki - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Marietta Putz - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Grzegorz Karolak  - ekspert,
5) Andrzej Wysocki  - ekspert,
 
dla Iwony Pilc - nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
11. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Tomasz Poniecki - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Alojzy Kaczmarczyk wicedyrektor szkoły, członek komisji,
4) Grzegorz Karolak - ekspert,
5) Andrzej Wysocki - ekspert,
 
dla Moniki Krzemień - nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
12. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Tomasz Poniecki - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Alojzy Kaczmarczyk - wicedyrektor szkoły, członek komisji,
4) Grzegorz Karolak - ekspert,
5) Andrzej Wysocki - ekspert,
 
dla Krzysztofa Króla - nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
13. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Tomasz Poniecki - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Renata Szczepaniak - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Grzegorz Karolak - ekspert,
5) Jarosław Świder - ekspert,
 
dla Sławomira Woźniaka - nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale.
 
14. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Elżbieta Tomaszewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Renata Szczepaniak  - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Wanda Gładysiak  - ekspert,
5) Jarosław Świder - ekspert,
 
dla Przemysława Góralskiego - wychowawcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale.
 
15. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Elżbieta Tomaszewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Anna Matczak-Gaj  - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Wanda Gładysiak - ekspert,
5) Izabela Lorenz - ekspert,
 
dla Magdaleny Garus-Galęby - wychowawcy w internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-10 09:40:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-10 09:40:41)
Lista wiadomości