logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 419/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20

UCHWAŁA NR 419/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) oraz §13 ust.1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§1

1.Wydzierżawić PHU - "HN- TR" Krzysztof Habryn, ul. Poznańska 9, 62-400 Słupca zbiornik na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 na okres 6 miesięcy.

2.Ustala się miesięczną opłatę dzierżawy w kwocie 600 zł + 22% VAT.

3.Szczegółowe warunki dzierżawy określa umowa dzierżawy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:28:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:28:37)
Lista wiadomości