logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 416/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2010 w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie

  UCHWAŁA NR 416/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2010

w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie likwidację gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:20:13)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:50:45)
Lista wiadomości