logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 414/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

  UCHWAŁA NR 414/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

Na podstawie art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.), w związku z art. 121 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2010 (zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 363/09 z 30 grudnia 2009 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 387/10 z dnia 18 marca 2010 r. uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 408/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1.Stanisław Adam Bielik
2.Małgorzata Waszak
3.Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:11:26)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:47:28)
Lista wiadomości