logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 412/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
  UCHWAŁA NR 412/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) i § 11 pkt 2 lit a uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXV/180109 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191110 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/203/10 z 30 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIXI217/10 z 31 maja 2010 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XL/221110 z 30 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz.801, r.80130, § 4010 o kwotę 155.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.801, r.80130, § 4270 o kwotę 155.000,00 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:05:05)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:05:05)
Lista wiadomości