logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 468/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR 468/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

 

Na podstawie art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2010 (zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 363/09 z 30 grudnia 2009 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 387/10 z dnia 18 marca 2010 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 408/10 z dnia 21 czerwca 2010 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 414/10 z dnia 22 lipca 2010 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 427/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 454110 z dnia 19 października 2010 r.) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu :
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-06 10:32:44)
Lista wiadomości