logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 466/10 ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach l-go Maja 9
UCHWAŁA NR 466/10
ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO
 
z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach l-go Maja 9.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §13 ust. 1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1. Wynająć Firmie RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wroniej 23, 00-958 Warszawa, pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 7,5 m2 znajdujące się na parterze (zabudowa korytarza) w budynku przy Alejach l-go Maja 9 w Koninie na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Miesięczny czynsz najmu ustala się w kwocie 200 zł + V AT.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-06 10:21:16)
Lista wiadomości