logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 493/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad udostępniania mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu znajdującego się w posiadaniu powiatowych jednostek organizacyjnych, do korzystania przez inne
UCHWAŁA NR 493/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 
w sprawie zasad udostępniania mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu znajdującego się w posiadaniu powiatowych jednostek organizacyjnych, do korzystania przez inne osoby i jednostki organizacyjne.
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Niniejsza uchwała określa zasady udostępniania ruchomości stanowiących mienie powiatu, będących w posiadaniu powiatowych jednostek organizacyjnych, w szczególności pojazdów znajdujących się w dyspozycji tych jednostek.
 
§2
 
Udostępnianie ruchomości określonych w § l do korzystania przez osoby i jednostki organizacyjne odbywa się na podstawie umów, odpłatnie z uwzględnieniem kalkulacji sporządzonej w oparciu o rachunek ekonomiczny.
 
§3
 
Udostępnianie ruchomości do korzystania pomiędzy powiatowymi jednostkami organizacyjnymi może odbywać się odpłatnie po kosztach własnych lub w uzasadnionych przypadkach nieodpłatnie - na zasadach umowy użyczenia.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński....
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:28:30)
Lista wiadomości