logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 518/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
UCHWAŁA NR 518/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 marca 2006 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
 
Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 zpóźn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Annę Matczak-Gaj - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-04 13:49:34)
Lista wiadomości