logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 517/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia z 29 marca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
UCHWAŁA NR 517/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia z 29 marca 2006 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
 
Na podstawie art.36 a ust. l w związku z art. 36 a ust. 2 i ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz.2572 z późn, zm) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powierza się stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie Pani Annie Matczak-Gaj na okres od l kwietnia 2006 r. do 31 sierpnia 2010 r., tj. 4 lata szkolne i 5 miesięcy.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowk
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-04 13:49:28)
Lista wiadomości