logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 504/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok
UCHWAŁA NR 504/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok.
Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ l
Załącznik do uchwały Nr 491/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l lutego 2006 r.
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. J. Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-23 15:01:14)
Lista wiadomości