logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 498/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie cofnięcia stypendium dla ucznia
UCHWAŁA NR 498/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 3 lutego 2006 r.
 
w sprawie cofnięcia stypendium dla ucznia.
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) i §23 ust. L uchwały Nr XXX/170/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006 uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Z dniem 31 stycznia 2006 r. cofa się stypendium przyznane uchwałą Nr 452/05 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 28 września 2005 r. uczennicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:27:50)
Lista wiadomości