logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 496/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 496/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 3 lutego 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz § l, § 2 ust. l Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Ryszard Derek - przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
2. Stanisław Jóźwiak - przedsiębiorca działacz społeczny, w uznaniu za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
3. Kazimierz Nawrocki - przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
4. Jadwiga Pokora - działacz związkowy, w uznaniu za pełną zaangażowania działalność na rzecz zapewnienia stabilności pracy elektrowni i kopalni oraz bezpieczeństwa energetycznego regionu konińskiego;
5. Tadeusz Szykowny - przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
6. Józef Wiatrowski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Zarząd Rejonowy w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działalność Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1 Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:27:38)
Lista wiadomości