logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 495/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 495/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 3 lutego 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art 32 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. póz. 1592 z pozn. zm.) oraz § l- § 2 ust. l Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV1/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Stefan Baranowski - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego Miasta i Gminy Golina oraz za aktywną działalność w OSP Spławie.
2. Józef Brud - działacz społeczny, w uznaniu za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej Miasta i Gminy Golina, w szczególności w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców wsi Spławie.
3. Wincenty Drzewiecki - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego Miasta i Gminy Golina, w szczególności w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców wsi Spławie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu
l/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:27:33)
Lista wiadomości