logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR 526/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia sprzętu komputerowego i maszyn do pisania stanowiących mienie powiatu jednostkom powiatowym lub innym jednostkom
UCHWAŁA NR 526/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie nieodpłatnego zbycia sprzętu komputerowego i maszyn do pisania stanowiących mienie powiatu jednostkom powiatowym lub innym jednostkom.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na nieodpłatne zbycie jednostkom powiatowym lub innym jednostkom sprzętu komputerowego i maszyn do pisania, stanowiących mienie powiatu będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
§2
 
Wykaz sprzętu stanowią załączniki nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-28 14:21:32)
Lista wiadomości