logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR 523/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok
UCHWAŁA NR 523/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ l
 
Załącznik do uchwały Nr 491/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 r., zmieniony uchwałą Nr 504/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 15 marca 2006 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l kwietnia 2006 r.
 
Zarząd Powiatu :
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. J. Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-28 14:21:19)
Lista wiadomości