logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 545/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulic w miejscowościach Kranisk i Wola Podlężna w Gminie Kramsk do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 545/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulic w miejscowościach Kranisk i Wola Podlężna w Gminie Kramsk do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, póz. 2086. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie ulic w miejscowościach Kramsk i Wola Podłężna położonych w Gminie Kramsk, wyszczególnionych w załącznikach nr l i 2 do niniejszej uchwały, do kategorii dróg gminnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
 
 
Załącznik nr l
do uchwały Nr 545/06
Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Gmina Kramsk
Powiat Koniński
Województwo Wielkopolskie
 
Wykaz ulic w miejscowości Kramsk:
 
1. Wojciecha Bogusławskiego
2. Fryderyka Chopina
3. Kolejowa
4. Konińska
5. Kosmonautów
6. Kościelna
7. Tadeusza Kościuszki
8. Jana Krasickiego
9. Karola Kurpińskiego
l O, Kwiatowa
11. Adama Mickiewicza
12. Ignacego Paderewskiego
13. Marszałka Józefa Piłsudskiego
14. Pogorzelna
15. Południowa
16. Powstańców Wielkopolskich
17. Rynek
18. Słoneczna
19. Tadeusza Sygietyńskiego
20. Apolinarego Szeluty
21. Wojska Polskiego.
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 545/06
Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
Gmina Kramsk
Powiat Koniński
Województwo Wielkopolskie
 
Wykaz ulic w miejscowości Wola Podłężna
 
1. Boczna
2. Brzozowa
3. Centralna
4. Długa
5. Krótka
6. Kwiatowa
7. Leśna
8. Licheńska
9. Nowa
10. Pod Lipami
11. Promowa
12. Prosta
13. Rudzicka
14. Skrótowa
15. Słoneczna
16. Sosnowa
17. Szkolna
18. Warciańska
19. Wiśniowa
20. Wodna
21. Zielona.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-07-10 14:35:50)
Lista wiadomości