logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 542/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia planu stypendialnego realizowanego w ramach projektu "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego".
UCHWAŁA NR 542/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
w sprawie ustalenia planu stypendialnego realizowanego w ramach projektu "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego".
 
Na podstawie § 4 ust. l i 2 uchwały Nr XLI/232/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach działania 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się na rok szkolny 2006/2007 plan stypendialny dla uczniów:
1) planowana liczba stypendiów - 303,
2) planowana, jednakowa dla każdego ucznia, kwotowa wartość miesięcznego stypendium - 175,00 zł.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński ....
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-07-10 14:35:37)
Lista wiadomości