logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 455/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 października 2005 r. w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2005 rok
UCHWAŁA NR 455/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 11 października 2005 r.
 
w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2005 rok.
 
Na podstawie § 59 ust. 1 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 125, póz. 3414) oraz § 2 ust. 1 i § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 63/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przyznaje się Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego za 2005 rok w kategorii:
 
"Za osiągnięcia ekonomiczne" firmie:
1. ABC - PAK Producent Opakowań z Sompolna,
2. Zakład Cukierniczy ROMA z Kleczewa.
 
"Za działalność na rzecz samorządów terytorialnych Powiatu Konińskiego" firmie:
l. ELSTAR - BIO GÓRNY, Spółka z o.o. ze Starego Miasta.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-10-26 10:44:13)
Lista wiadomości