logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 454/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 października 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 454/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 października 2005 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
            Na podstawie art. 32 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz 1592 z późn. zm.) oraz § 1, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd Okręgu w Koninie - w uznaniu za upowszechnianie wśród wielu pokoleń młodego pokolenia idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej oraz działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
l/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński.
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-10-26 10:43:56)
Lista wiadomości