logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 374/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9 stanowiącego własność Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA NR 374/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 roku
 
w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie budynku przy ul. Aleje 1 - go Maja 9 stanowiącego własność Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przekazuje się Zakładowi Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie w administrowanie budynek przy ul. Aleje 1 - go Maja 9 stanowiący własność Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 roku.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:34:49)
Lista wiadomości