logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 373/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zbycia ruchomości stanowiących mienie powiatu
 
UCHWAŁA NR 373/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 r.
 
w sprawie zbycia ruchomości stanowiących mienie powiatu.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 1 uchwały Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urzęd. Województwa Wielkopolskiego Nr 136, póz. 2692) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zbyć w drodze przetargu nieograniczonego samochód osobowy marki Fiat Croma 2,0 KAT, rok produkcji 1994 o numerze rejestracyjnym PN 02884, na silnika 1541468, nr identyfikacyjny ZFA 15400000415796, będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
§2
 
Upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do dokonania wszelkich czynności związanych ze zbyciem ruchomości określonej w § l, w tym również do złożenia oświadczenia woli o zbyciu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:34:30)
Lista wiadomości