logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 367/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kazimierz Biskupi
 
UCHWAŁA NR 367/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 marca 2005 r.
 
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kazimierz Biskupi.
  
Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 póz 627 z 2001 r., z późn. zm.), w związku z art. 26 ust l ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 142 póz 1592 z 2001 r., z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kazimierz Biskupi.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:33:19)
Lista wiadomości