logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 366/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny", w zakresie dotyczącym Gminy Sompolno
 
UCHWAŁA NR 366/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 marca 2005 r.
 
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny", w zakresie dotyczącym Gminy Sompolno. 
 
Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r., zm. Dz. U. Nr 41 póz. 365 z 2002r, Dz. U. Nr 113 póz. 984 z 2002 r, Dz. U. Nr 199 póz 1671 z 2002 r., Dz. U. Nr 7 póz. 78 z 2003 r., Dz. U. Nr 96 póz. 959 z 2004 r., Dz.. Nr 116 póz 1208 z 2004), uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny", w zakresie dotyczącym Miasta i Gminy Sompolno, z następującym zastrzeżeniem:
 
należałoby uszczegółowić treść opracowania, w odniesieniu do § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r., w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:33:13)
Lista wiadomości