logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 417/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1
 
UCHWAŁA NR 417/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 18 maja 2005 roku
 
w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Wynająć firmie Doradztwo Gospodarcze Beata Palejczyk w Żychlinie, część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, położonej przy ul. Hurtowej 1, o powierzchni użytkowej 11,39 m2 oraz przynależnej powierzchni wspólnej 1,26 m2 na okres trzech lat tj. od 21 maja 2005 r. do 20 maja 2008 r.
 
2. Ustala się czynsz najmu według miesięcznej stawki 14,00 zl za 1 m2 powierzchni użytkowej oraz 7,00 zł za 1 m2 powierzchni wspólnej. Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 21.05.2005 roku.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:23:45)
Lista wiadomości