logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 432/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu stypendialnego realizowanego w ramach rojektu "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego"
 
UCHWAŁA NR 432/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 
w sprawie ustalenia planu stypendialnego realizowanego w ramach projektu "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego".
 
Na podstawie § 4 ust. l i 2 uchwały Nr XXX/170/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006 uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się na rok szkolny 2005/2006 następujący plan stypendialny dla uczniów:
1) planowana liczba stypendiów - 290,
2) planowana, jednakowa dla każdego ucznia, kwotowa wartość miesięcznego stypendium - 125,00 zł,
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:10:23)
Lista wiadomości