logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 423/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Powiatu Inowrocławskiego kategorii drogi powiatowej
 
UCHWAŁA NR 423/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2005 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Powiatu Inowrocławskiego kategorii drogi powiatowej.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, póz. 2086, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie drogi nr 2501 C Dąbrówka
Kujawska - Ignacewo, gm. Złotniki Kujawskie kategorii drogi powiatowej.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:09:18)
Lista wiadomości