logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 422/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Grodziec do kategorii dróg gminnych
 
UCHWAŁA NR 422/ 05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2005 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Grodziec do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, póz. 2086, ze zmianami) uchwala się , co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie dróg, składających się z działek o numerach ewidencyjnych:
1) 199/1, 225/2, 153, 152 i 457 w miejscowości Grodziec;
2) 2415 i 2517 w miejscowości Grodziec;
3) 34, 35, 66, 69, 104 i 169 w miejscowości Czarnybród;
4) 203 w miejscowości Mokre;
5) 542 i 85 w miejscowości Wieiołęka;
6) 49, 418, 691, 767, 811,916i919w miejscowości Biskupice
do kategorii dróg gminnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:09:12)
Lista wiadomości