logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 420/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Kramsk do kategorii dróg gminnych
 
UCHWAŁA NR 420/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 czerwca 2005 roku.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Kramsk do kategorii dróg gminnych.
 
 
Na podstawie art 7 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r- o drogach publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086 ze zmianą) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie dróg położonych w Gminie Kramsk do kategorii dróg gminnych, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:27:19)
Lista wiadomości