logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 41/03 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok
 
UCHWAŁA NR 41/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 24 września 2003 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
 
 
Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz. 594) uchwala  się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 11/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 r., zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 17/03 z dnia 24 marca 2003 r., Nr 22/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r., Nr 24/03 z dnia 2 czerwca 2003 r. i  Nr 34/03 z dnia 7 sierpnia 2003 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
   
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2003 r.
 
 
Zarząd  Powiatu:
 
1.    Elżbieta Streker-Dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.    Sławomir Kamiński
4.    Halina Maria Lenartowicz
5.    J. Wiesław Rybacki
 
 
Załącznik do uchwały Nr 41/03 Zarządu Powiatu Konińskiego do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 10:04:28)
Lista wiadomości