logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA Nr 40/03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Chopin” w Żychlinie
 
UCHWAŁA Nr 40/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 24 września 2003 roku
 
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Chopin” w Żychlinie.
 
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i art.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984), uchwały Nr VII/43/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 maja 2003r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Konińskiego uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącą własnością Powiatu Konińskiego oraz uchwały Nr IX/53/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska. Młodzieżowego „Chopin” w Żychlinie oraz włączenia założonego Schroniska do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Ustala się następujące opłaty za pobyt i nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Chopin”, zwanym dalej „Schroniskiem”, w wysokości:
1)    30 zł za miejsce w pokoju 1 osobowym za dobę,
2)    18 zł za miejsce w pokoju 2 osobowym za dobę,
3)    15 zł za miejsce w pokoju 3 osobowym za dobę,
4)    12 zł za miejsce w pokoju 4 osobowym za dobę.
 
2. Grupa licząca ponad 15 osób, zorganizowana przez szkołę i placówkę działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty płaci za nocleg (bez względu na ilość miejsc w pokoju) 10 zł/ dobę.
 
3. Osoba korzystająca z bielizny pościelowej stanowiącej wyposażenie Schroniska ponosi koszt jej wypożyczenia w wysokości 6 zł.
 
4. Osoba korzystająca z własnego śpiwora ponosi koszt wypożyczenia prześcieradła w wysokości 3 zł.
 
5. Do korzystania ze zniżek w wysokości 50% uprawnieni są posiadacze odznaki „Za zasługi  dla turystyki” i „Złotej odznaki PTSM”.
 
6. Do korzystania ze zniżek w wysokości 30% uprawnieni są studenci i nauczyciele po okazaniu legitymacji.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd  Powiatu:
   
1.    Elżbieta Streker - Dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.    Sławomir Kamiński
4.    Halina Maria Lenartowicz
5.    Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 10:02:46)
Lista wiadomości