logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 39/03 w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA NR 39/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
   
z dnia 24 września 2003 r.
 
w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących  własność  Powiatu  Konińskiego.
 
   
    Na podstawie art.4 pkt 9 i art.39 ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /  Dz.U.  z  2000 r.  Nr  46,  poz. 543,  z  2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070,  Nr 130, poz. 1112,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1682,  Nr 240,  poz. 2058  oraz  z  2003 r. Nr  80, poz.717, 720  i 721/  uchwala  się, co  następuje:
 
§1
 
Wyznacza się na dzień 28 października 2003 r. termin przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego, a mianowicie: działki nr 661/1 położonej w Kleczewie oraz działki nr 571/11 położonej w Sompolnie.
 
§2
 
Tryb oraz zasady przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3
   
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd  Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 10:00:30)
Lista wiadomości