logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 38/03 w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego

UCHWAŁA NR 38/03
 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 24 września 2003 r.
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 7 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i z 2003r. Nr 113, poz. 1069) oraz § 11 ust. l uchwały Nr VI/38/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 105, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego położonych na terenie gminy Sompolno wyposażonych w centralne ogrzewanie, zimną wodę, łazienkę i ubikację ustala się następującą stawkę czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej:
- lokalu położonego na terenie miasta - 1,65 zł,
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem l października 2003r.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik,
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 09:58:28)
Lista wiadomości