logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 37/03 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w gminie Grodziec do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR 37/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 września 2003 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w gminie Grodziec do kategorii dróg gminnych
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001r. Nr 125, poz. 1371; z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi obejmującej działki o następujących numerach ewidencyjnych:
1) obręb Królików IV: 34, 93;
2) obręb Królików: 417, 406.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 09:56:44)
Lista wiadomości