logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 42/03 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych odcinków dróg w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych
 
UCHWAŁA NR 42/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 października 2003 r.
 
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych odcinków dróg w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych.
 
 
Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001r. Nr 125, poz. 1371; z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721) uchwala  się,  co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych następujących ulic w mieście Kole:
 
1)
Blizna
-
długość
0,162 km;
2)
Księdza Serafina Opałki
-
długość
0,058 km;
3)
Wojciechowskiego
-
długość
0,064 km;
4)
20 Stycznia
-
długość
0,145 km
5)
Blizna z 20 Stycznia
-
długość
0,105 km.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd Powiatu:
   
1.    Elżbieta Streker-Dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.    Sławomir Kamiński
4.    Halina Maria Lenartowicz
5.    Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 08:17:17)
Lista wiadomości