logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 93/2001 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2000 rok
 
UCHWAŁA NR 93/2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 marca 2001 r.
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2000 rok.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Przedstawia się Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2000 r.
 
§2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 11:38:43)
Lista wiadomości