logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 91/2001 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok
 
UCHWAŁA NR 91/2001
Zarządu Powiatu konińskiego
 
z dnia 14 marca 2001 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok.
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r., Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się,co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 86/2001 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 r. otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2001 r.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik.
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Mada Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 11:41:56)
Lista wiadomości