logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 90/2001 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
UCHWAŁA NR 90/2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 14 marca 2001 r.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 6 z 2001 r. poz. 56) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§2
 
Traci moc uchwała Nr 47/2000 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 marca 2000 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 11:43:48)
Lista wiadomości