logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 97/ 2001 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale
 
UCHWAŁA NR 97/ 2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 16 maja 2001 roku
 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36 a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale panu Janowi Limaszewskiemu na kolejny okres tj. od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2006 r.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 09:29:27)
Lista wiadomości