logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 111/2001 w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2002
 
UCHWAŁA NR 111/2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 13 listopada 2001 r.
 
w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2002.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306. Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i Nr 100, poz. 1084) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Ustala się projekt budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2002 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Integralną część stanowią objaśnienia do projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 
§3
 
Projekt budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2002 przedkłada się Radzie Powiatu Konińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 08:00:18)
Lista wiadomości