logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 110/20O1 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok
 
UCHWAŁA NR 110/20O1
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 06 listopada 2001 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok.
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 46 poz. 499) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 86/2001 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 stycznia 2001r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2001r. zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 91/2001 z dnia 14 marca 2001, Nr 95/2001 z dnia 12 kwietnia 2001, Nr 96/2001 z dnia 16 maja 2001, Nr 100/2001 z dnia 13 czerwca 2001, Nr 103 /2001 z dnia 28 czerwca 2001 i Nr 107/2001 z dnia 12 września 2001r. otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2001r.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 08:01:18)
Lista wiadomości