logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 53/2000 w sprawie ustalenia imiennego składu pozostałej części komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
 
UCHWAŁA NR 53/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 31 maja 2000 roku
 
w sprawie ustalenia imiennego składu pozostałej części komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Na podstawie § 2 Uchwały Nr XVI/104/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zasad powoływania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W skład komisji konkursowej powołanej przez Radę Powiatu wchodzą:
 
1. Dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach
a) Barbara Maciejewska,
b) Gabriel Woźniak
 
2. Dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej w osobach:
a) Bernadeta Muzykiewicz,
b) Dorota Krej.
 
3. Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej w osobie:
a) Wanda Bogdan.
 
§2
 
Stwierdza się, że:
 
1) ustalenie imiennego składu komisji, o którym mowa w § l dokonane zostało na podstawie dokumentów potwierdzających zgłoszenie przedstawiciela.
 
2) komisja konkursowa powołana została w składzie :
 
1. Barbara Szeflińska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - przewodniczący
 
2. Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 
3. Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
4. Gabriel Woźniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
5. Bernadeta Muzykiewicz - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 
6. Dorota Krej - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 
7. Wanda Bogdan - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
Zarząd:
 
1/ Elżbieta Streker-Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignaszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:30:49)
Lista wiadomości